Villkor

Vid bokning gäller

Anmälan till kurs är bindande, avbokning görs i god tid och helst med en egen ersättare.

Vid avbokning, utan ersättare, senare än en vecka innan kursstart återbetalas halva kursavgiften.

Vid sjukdomsbaserad frånvaro kompenseras deltagaren i möjligaste mån.